Ontwerp van kleine model­spoor­banen

abc-industrieterrein

abc-industrieterrein [300×50 cm²]
 Draaischijf
 Rolbrug
 “Virtueel” d-bedrijf
 Kanaal
 Brug (toegang tot abc-industrieterrein)
 Brug (toegang tot d-bedrijf)

Aan het einde van veel boeken over baanontwerpen vind u minder gedetailleerde plannen, meestal in zwart-wit, die meer fantasie van de lezer vereisen. Dit plan is van hetzelfde niveau. Het is eigenlijk meer een concept, geïllustreerd door dit ontwerp.

abc-industrieterrein gaat over het maken van een uitbreidbare baan, samengesteld uit meerdere microbaantjes. Het belangrijkste idee is dat u segmenten of modules aan de baan kunt toevoegen, om zo de mogelijk­heden en de omvang te vergroten.

De naam abc-industrieterrein is afgeleid van de ABC-uitbreidingssets die aangeboden worden door de grote Europese fabrikanten, zoals Märklin. U koopt een startset met de aanduiding ‘A’, meestal bestaand uit een eenvoudig ovaal. Dan kunt u een uitbreidingsset ‘B’ kopen en later een set ‘C’ om zo vooraf gedefineerde ontwerpen te bouwen. De truc is dat ‘B’ is zinloos zonder ‘A’ en ‘C’ is zinloos zonder ‘A’+‘B’. Nu heb ik de drie segmenten langs gelijke paden ontworpen. Alle segmenten hebben een oppervlakte van 100×50 cm². Het hoofddoel is om een zodanig ontwerp te maken dat segment alleen gebruikt kan worden. + vormt een vaste combinatie en biedt meer mogelijk­heden. ++ is eveneens een vaste combinatie en heeft de meeste rangeer­mogelijk­heden. De totale lengte wordt dan 3 meter. Maar de combinaties + of + zijn onzinnig. Als u kunt zien, deze combinaties zijn technisch niet eens mogelijk.

abc-industrieterrein is daarom geen modulebaan in de normale betekenis. Omdat modulebanen gestandaardiseerde overgangen hebben is iedere combinatie van modules technisch mogelijk, al is niet iedere combinatie zinvol het oogpunt van exploitatie van de treinenloop. abc-industrieterrein verschilt ook van de vermaarde Britse “out-and-back” ontwerpen, waarbij het mogelijk is extra segmenten toe te voegen tussen het kopstation en de “fiddle-yard”.

Het -segment van deze baan is een variatie op de salontafelbaan van de vorige pagina. De schaal is H0, normaalspoor 16½ mm. Ik heb wat kleine wijzigingen doorgevoerd om het ontwerp gemakkelijker bouwbaar te maken. Ik heb de segmentdraaischijf vervangen door normale wissels. Het hele ontwerp kan gebouwd worden met Atlas sporen en Atlas “Custom-Line #4” wissels. Maar pas op, bijna alle sporen zijn straatsporen! Opnieuw is de belangrijkste attractie de draaischijf . We hebben deze draaischijf nodig om op een kleine oppervlakte alle sporen te kunnen benaderen. Ik heb een Atlas draaischijf gebruikt.

Het -segment, die alleen gebruikt kan worden samen met het -segment, heeft een kanaal als belangrijkste eigenschap. De brug over het kanaal vormt de enige toegang tot abc-industrieterrein. Het is een gecombineerde spoor-straat brug. Het kanaal vormt quasi een natuurlijk obstakel, waardoor het sporenplan compact moet worden. Brug voert naar een uitbreiding abc-industrieterrein achter de coulissen, genaamd d-bedrijf?

Segment bevat (lafhartig) alleen een rolbrug . En het spoor achter de coulissen voor d-bedrijf . Geen landschap hier, maar u kunt anders beslissen. Maar met deze uitbreiding kunt u meer treinen herbergen en heeft u veel opstelruimte ter beschikking.

 Hieronder ziet u twee foto’s van een diorama genaamd Courcelle Part PO & PLM. Dit diorama was te zien op Rail 2008. Slechts een klein stuk van een rangeerterrein van een belangrijk station wordt weergegeven. Een paar sporen en drie gebouwen geven direct de mooie sfeer weer. Toch zijn er genoeg rangeer­mogelijk­heden voor een leuk bedrijf. Door de rijkere detaillering, die mogelijk is in spoor 0 (1:43½), is er ook genoeg te bekijken.

Courcelle Part PO & PLM

Ik denk dat dergelijke uitbreidbare banen enkele interessante voordelen bieden. U kunt klein beginnen en de baan uitbreiden wanneer u meer ruimte ter beschikking krijgt. Wanneer u weinig tijd ter beschikking heeft kunt u eerst het eerste segment afmaken in een overzienbaar tijdsbestek. En terwijl u werkt aan het tweede segment, kunt u met het eerste spelen. U kunt ook profiteren van alle voordelen van het werken met segmenten: gemakkelijker transport naar bijv. tentoon­stellingen. Uw baan kan met u meegaan wanneer u verhuisd. De baan kan gemakkelijker aangepast worden aan veranderende ruimtes, thuis en op tentoon­stellingen.

Ten slotte hoeft u niet de gehele baan vooruit te plannen. De geschiedenis leert ons dat vijfjarenplannen niet werken, dus waarom dan projecten voor de gehele levensloop? Wanneer u een baan ontwerpt die in beginsel uitbreidbaar is, kunt u de eerste baan gebruiken in latere projecten. Niets weerhoudt u ervan om de uitbreidingen te herontwerpen, terwijl u bouwt aan de eerste segmenten.

— Advertentie —