Ontwerp van kleine model­spoor­banen

Het kleinste ovaal

Het kleinste ovaal
[130×90 cm²]
 Station met goederenloods
 Pakhuis
 Fabriek
 Kantoorgebouw
 Overgavespoor

Dit is het een van de kleinste sporenplannen die ik ooit heb ontworpen. Uitgezonderd dan de 1  oefeninkjes van de voorgaande pagina’s. Deze baan heeft wat meer serieuzere mogelijk­heden. Ik denk niet dat het mogelijk is ze kleiner te maken zonder het ovaal te verliezen. Ik denk dat een aardige kandidaat is voor een salontafelbaan. Dit is een modelbaan die ingebouwd kan worden in een salontafel. Onder het afneembare (doorzichtige) blad wordt de baan gebouwd. Ik heb Fleischmann Profi sporen gebruikt voor deze baan. Fleischmann biedt geen 90° kruising aan. Dit soort kruisingen worden weinig toegepast in Europa, eigenlijk alleen bij industriespoorwegen. U zult er een moeten kiezen van een andere fabrikant, bijv. Atlas.

Ik heb geprobeerd de baan niet te overladen met gebouwen. De opslagloods (zie ) heeft drie laad- en lossporen die van verschillende kanten komen. Dit in plaats van het plaatsen van drie verschillende loodsen. Ik prefereer één gebouw dat enigszins op schaal is boven drie verschillende gebouwen die veel te klein zijn.

Een andere bekende truc die ik toegepast heb is het suggereren van meer spoor bij punt . Met een spiegel tussen de gebouwen kunt u een langer spoor tonen dan er werkelijk is. Ik heb ook een kleine beek of sloot toegevoegd. Hij splitst de baan visueel in tweeën waardoor hij groter lijkt. De vervuiling van dit stroompje hangt af van de periode waarin u uw baan plaatst.

Om u een idee te geven hoe deze baan eruit kan zien heb ik getracht een driedimensionaal aangezicht te maken. Het toevoegen van bomen en struiken zal het geheel aantrekkelijker maken. Misschien voeg ik ze later toe aan het plaatje.

Het kleinste ovaal
Overgavesporen

Er vindt alleen goederenverkeer plaats. Als u wat passagiersvervoer wilt hebben is de enige mogelijk­heid die ik kan bedenken een vorm van museaal vervoer met een railbus. U kunt enkele stationsfaciliteiten naast de goederenloods bij punt , maar deze voorzieningen zullen beperkt zijn. Een of twee rangeerlocomotieven en een paar korte goederenwagens zijn voldoende. Als u met beide locomotieven gelijktijdig wil rijden is Digital Command Control bijna verplicht. Ik heb een overgavespoor voorzien bij punt , die de verbinding met de buitenwereld voorstelt. U kunt er een “fiddle yard” aan koppelen. Eerlijk gezegd is het eigenlijk noodzakelijk omdat het anders niet lukt om wagens te bezorgen bij opslagloods bij punt . U kunt ook het spoor bij punt  als overgavespoor gebruiken. Ik denk dat het belangrijk is overgavesporen op dit soort banen te hebben omdat dit de mogelijk­heid biedt enige variatie in de wagens die u rangeert te krijgen. Een “fiddle yard” maakt het mogelijk verschillende treinsamenstellingen in elkaar te zetten zonder dat u ingrijpt in de treinbewegingen op de baan zelf. Het maakt het treinbedrijf realistischer en verkleint de kans op beschadigingen van de aankleding.

Alleen voor experts?

Ik ben bang dat u alle gebouwen zelf moet bouwen of moet verbouwen op basis van bouwpakketten. Ik denk niet dat er bouwpakketten beschikbaar zijn waarmee u alle gebouwen die ik gepland heb kan invullen. Persoonlijk houd ik van verbouwde bouwpakketten: het is leuk om een persoonlijk uiterlijk op de baan te krijgen waarbij de gebouwen perfect passen in hun omgevingen. Maar het staat vrij om het plan zo te wijzigen zodat u de gebouwen die u wenst kunt gebruiken.

Een andere eigenschap van dit sporenplan zijn de straatsporen. Deze zijn niet gemakkelijk te maken. Er zijn verschillende methoden voor. De meest gebruikelijke is het vullen van de ruimte tussen de rails met een vulmiddel. In de meeste boeken voor het maken van een modelbaanlandschap staat deze methode beschreven. Maar u kunt ook proberen om van triplex passtukken te maken die precies tussen de rails passen. Omdat ik alleen standaard spoorstukken heb toegepast zal deze methode moeten lukken.

 Een stukje spoor in het Maritiem Museum in Rotterdam is aangelegd in de straatoppervlakte van de kade. Opmerkenswaardig zijn de rails voor de kranen. Foto genomen op 29 mei 2011.

Het Havenmuseum in Rotterdam

— Advertentie —