Disclaimer

All the content of these pages is created by the author. If you want to publish (parts of) these pages in print or electronically please contact me. If I have infringed any copyrights, please let me know. I will remove this contents as soon as possible. Please take note that Dutch copyright laws apply.

The information contained in this website is for general information purposes only. I endeavour to keep the information up to date and correct, I make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will I be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from the use of this website.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of me. I have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, I take no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable, even when due to technical issues beyond my control.

Does this website use Cookies?

This website does not create any Session Cookies or Persistent Cookies of it’s own; I believe my site is free from any Tracking Cookies. Clicking on links of sites outside my website can result in storage of cookies. My provider is gandi.ws and the linked sites of bol.com and Statcounter place cookies on your computer.

——————

Alle pagina’s zijn gemaakt door de auteur. Als u de inhoud van (delen van) deze pagina’s wil publiceren kunt u contact met mij opnemen. Als ik auteursrechten heb geschonden, laat me het dan weten. Ik zal deze inhoud dan zo spoedig mogelijk verwijderen. Het Nederlandse Auteursrecht is van toepassing.

De informatie van deze website dient slechts algemene informationele doeleinden. Ik poog de informatie bijgewerkt en correct te houden, kan ik geen verantwoording of garanties, uitdrukkelijk of impliciet, geven over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, de diensten, of grafieken opgenomen in de website, voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt is daarom strikt voor eigen risico.

In geen geval ben ik verantwoordelijk voor verlies of schade, zonder beperkingen inclusief indirecte of vervolg-verlies of -schade, of enig verlies of beschadiging die het gevolg zijn van het gebruik van deze website.

Door deze website kunt u naar andere websites doorlinken, die niet onder de controle van mij staan. Ik heb geen controle over de aard, de inhoud en de beschikbaarheid van die websites. Het opnemen van deze links impliceert niet noodzakelijkerwijs de bekrachtiging of het onderschrijven van de meningen die op deze websites worden uitgedragen.

Alles wordt in het werk gesteld om de website beschikbaar te houden. Nochtans neem ik geen verantwoordelijkheid voor, en ben niet aansprakelijk voor, het tijdelijk niet-beschikbaar zijn van de website, ook wanneer dit is toe te schrijven aan technische kwesties die niet onder mijn controle vallen.

Maakt deze website gebruik van cookies?

Deze website creëert geen “Session Cookies” of permanente cookies uit zichzelf; ik geloof zelfs dat mijn pagina’s vrij zijn van “Tracking Cookies”. Het klikken op een link naar een site buiten mijn pagina's kan ertoe leiden dat er wel cookies worden geladen. Mijn provider is gandi.ws en de gelinkte sites van bol.com en Statcounter plaatsen cookies.

——————

Das Landgericht Hamburg hat mit Urteil vom 12.5.1998 - 312 O 85/98 - entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, daß man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Für alle Links auf unserer Seite gilt: Reinoud Kaasschieter hat keinerlei Einfluss auf den Inhalt und die Gestaltung der Seiten. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten Seiten. Diese Erklärung gilt für alle auf der Website angebrachten Links!

——————

Reinoud Kaasschieter, Nederland | the Netherlands.